Kładziemy duży nacisk na zrównoważone podejście do biznesu angażując się, wspierając i uczestnicząc w działaniach Fundacji Uskrzydlamy.

Wdrażamy nowe technologie, rozwiązania przyjazne środowisku

CPF Poland przy planowaniu i wdrażaniu nowych projektów bierze pod uwagę aspekty dotyczące odpowiedzialnej produkcji, między innymi biodegradowalności opakowań oraz ograniczeniu do minimum folii i plastiku. Wdrażane jest pozyskiwanie surowców z certyfikowanych i zrównoważonych hodowli oraz rozwiązania pozwalające na odzysk ciepła.