Łukasz
Zając

PR Manager

Telefon:

603 120 000

Biuro
Korporacyjne:

22 27 59 200

Cesar Lipka skupia się na CPF Poland

César Lipka, prezes zarządu spółce CPF Poland – rozwija kolejne projekty spożywcze tej spółki, oraz został przewodniczącym rady nadzorczej SuperDrob. Nowym CEO  SuperDrob został Marcin Świąć